Menu Zavřeno

Nabízím semináře a workshopy v následujících oblastech:

Krizová intervence


Model růstu Virginie Satirové


Rogersův přístup zaměřený na člověka


Encounter groups


Supervize


Posouzení životní situace klienta


Úkolově orientovaný přístup


Reflexivita


Umění komunikace


Řešení konfliktů


Síla odpuštění


Vliv rodiny


Sexualita


Pět jazyků lásky


Hodnota závazku v partnerském vztahu


Sdílené cíle a hodnoty


Peníze a já